Giải bài 13 vật lí 8: Công cơ học


Để giúp các bạn biết thế nào là công cơ học. Tech12h xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Hi vọng với phần lý thuyết và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 13 vật lí 8: Công cơ học

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

1. Công cơ học

  • Thuật ngữ công cơ học chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng làm vật chuyển dời.
  • Công cơ học phụ thuộc vào hai yếu tố: Lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển.
  • Công cơ học thường được gọi tắt là công.

2. Công thức tính công

  • Công thức tính công cơ học khi lực F làm dịch chuyển một quãng đường s theo phương của lực :
A = F. s


trong đó: A là công của lực F,

F là lực tác dụng vào vật,

s là quãng đường vật dịch chuyển.

  • Đơn vị của công là Jun, (kí hiệu là J). 1 J= 1N. 1 m = 1Nm. Bội số của Jun là kilojun (kí hiệu là kJ), 1kJ  = 1 000J.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận