Giải KHTN 8 cánh diều bài Bài 8 Acid

Giải Bài 8 Acid sách khoa học tự nhiên 8 cánh diều. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

KHỞI ĐỘNG

Câu hỏi: Các loại rau quả trong hình dưới đây có đặc điểm gì giống nhau? Theo em vì sao chúng lại có đặc điểm giống nhau đó 

2

I. KHÁI NIỆM ACID

Câu hỏi 1. Nêu đặc điểm chung về thành phần phân tử của các acid 

Luyện tập 1. Viết sơ đồ tạo thành ion $H^{+}$ từ nitric acid HNO3

II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA AXIT

1. Làm đổi màu chất chỉ thị

Luyện tập 2: Khi thảo luận về tác dụng của dung dịch acid với quỳ tím có hai ý kiến sau:

a) Nước làm quỳ tím đổi màu.

b) Dung dịch acid làm quỳ tím đổi màu.

Đề xuất một thí nghiệm để xác định ý kiến đúng trong hai ý kiến trên.

Luyện tập 3: Lần lượt nhỏ lên ba mẩu giấy quỳ tím mỗi dung dịch sau:

a) Nước đường

b) Nước chanh

c) Nước muối ( Dung dịch NaCl)

Trường hợp nào quỳ tím sẽ chuyển sang màu đỏ?

2. Tác dụng với kim loại

Vận dụng 1: Người ta thường tránh muối dưa, cà trong các dụng cụ bằng nhôm cho biết lý do của việc làm trên.

Luyện tập 4. Viết phương trình hóa học xảy ra trong các trường hợp sau 

a) dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với Zn

b) dung dịch HCl oãng tác dụng với Mg

III. ỨNG DỤNG CỦA MỘT SỐ ACID

1. Hydrochloric acid (HCl)

Câu hỏi 2. Dựa vào hình 8.2 Nêu một số ứng dụng của Hydrochloric acid

2. Sulfuric acid (H2SO4)

Câu hỏi 3. Dựa vào hình 8.3 Nêu một số ứng dụng của Sulfuric acid

3. Acetic acid (CH3​COOH)

Câu hỏi 4. Dựa vào hình 8.4 Nêu một số ứng dụng của Acetic acid

Vận dụng 2. Nêu tên một số món ăn sử dụng giấm ăn trong quá trình chế biến

Nội dung quan tâm khác

Từ khóa tìm kiếm: Giải khoa học tự nhiên 8 cánh diều bài 8, giải KHTN 8 sách CD bài 8, Giải bài Bài 8 Acid

Bình luận

Giải bài tập những môn khác