Giải KHTN 8 cánh diều bài 39 Quần thể sinh vật

Giải Bài 39 Quần thể sinh vật sách khoa học tự nhiên 8 cánh diều. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

KHỞI ĐỘNG

Câu hỏi. Các cá thể voi khi sống thành đàn có ưu thế gì so với sống đơn lẻ?

I. KHÁI NIỆM QUẦN THỂ

Câu hỏi 1. Dựa vào những đặc điểm nào để xác định một nhóm cá thể là quần thể sinh vật?

Luyện tập 1. Trong những ví dụ sau đây, tập hợp sinh vật nào là quần thể sinh vật?

a) Các cá thể cá chép, cá mè, cá rô phi sống chung trong một ao nuôi.

b) Các cá thể rắn hổ mang sống ở ba hòn đảo cách xa nhau.

c) Các cá thể cây thông nhựa phân bố tại vùng núi đông bắc Việt Nam.

d) Các cá thể chuột đồng sống trên cùng một cánh đồng lúa. Các cá thể chuột đực và chuột cái có khả năng giao phối với nhau để sinh ra chuột con.

II. CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

1. Kích thước của quần thể sinh vật

Câu hỏi 2. Đặc trưng kích thước của quần thể có ý nghĩa gì?

2. Mật độ cá thể của quần thể 

Luyện tập 2. Mật độ cá thể của quần thể được ứng dụng trong chăn nuôi, trồng trọt như thế nào?

3. Tỉ lệ giới tính

Câu hỏi 3. Tỉ lệ giới tính ảnh hưởng gì đến sự sinh trưởng, phát triển của quần thể?

Luyện tập 3. Nêu ví dụ tỉ lệ giới tính của loài có thể thay đổi trong quá trình sống.

4. Thành phần nhóm tuổi

Câu hỏi 4. Quan sát hình 39.2 và cho biết vì sao A là dạng phát triển, B là dạng ổn định và C là dạng giảm sút.

Quan sát hình 39.2 và cho biết vì sao A là dạng phát triển, B là dạng ổn định và C là dạng giảm sút.

Luyện tập 4. Điều tra quần thể chim trĩ đỏ khoang cổ trong một khu vực nghiên cứu thu được số liệu về số cá thể chim trĩ trong mỗi nhóm tuổi như sau: nhóm tuổi trước sinh sản là 80 con, nhóm tuổi đang sinh sản là 30 con, nhóm tuổi sau sinh sản là 15 con. Vẽ tháp tuổi chim trĩ và xác định quần thể chim trĩ có tháp tuổi thuộc dạng nào.

5. Sự phân bố cá thể của quần thể

Câu hỏi 5. Hãy mô tả đặc điểm của mỗi kiểu phân bố cá thể của quần thể.

Luyện tập 5. Xác định kiểu phân bố các cá thể của quần thể trong mỗi trường hợp dưới đây:

a) Quần thể cây gỗ lim xanh trong rừng có điều kiện khí hậu, đất đai thuận lợi trong cả khu rừng, số lượng cây gỗ ít, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể.

b) Quần thể chim hải âu đang sinh sống ở một khu vực có điều kiện sống phân bố tương đối đồng đều và các cá thể có sự cạnh tranh gay gắt.

c) Quần thể trâu rừng sống thành bầy đàn, tập trung ở những nơi có nhiều cỏ và gần các dòng sông.

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUẦN THỂ SINH HỌC

Câu hỏi 6. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia có ý nghĩa gì trong việc bảo vệ quần thể sinh vật?

Vận dụng 1. Khi đánh bắt cá ở biển, phải sử dụng lưới có kích thước mắt lưới theo quy định đối với từng loại cá có ý nghĩa gì? (Ví dụ: kích thước mắt lưới để đánh bắt cá cơm tối thiểu là 10 mm). Quy định này nhằm bảo vệ nhóm tuổi nào của quần thể?

Vận dụng 2. Dựa vào những hiểu biết về các đặc trưng cơ bản của quần thể, đề xuất một số biện pháp cụ thể bảo vệ quần thể sinh vật ở địa phương em.

Nội dung quan tâm khác

Từ khóa tìm kiếm: Giải khoa học tự nhiên 8 cánh diều bài 39, giải KHTN 8 sách CD bài 39, Giải bài 39 Quần thể sinh vật

Bình luận

Giải bài tập những môn khác