Giải KHTN 8 cánh diều bài 6 Nồng độ dung dịch

Giải bài 6 Nồng độ dung dịch sách khoa học tự nhiên 8 cánh diều. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

KHỞI ĐỘNG

Câu hỏi: Khi hòa tan chất rắn· vào nước, có chất tan nhiều, có chất tan ít, có chất không tan trong nước. Làm thế nào để so sánh khả năng tan của trong nước của các chất và xác định khối lượng chất tan trong một dung dịch?

I. ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC

1. Định nghĩa

Câu hỏi 1. Dung dịch bão hòa là gì?

Câu hỏi 2. Tính khối lượng sodium chloride cần hòa tan trong 200 gam nước ở 20oC và để thu được dung dịch sodium chloride bão hòa.

2. Cách tính độ tan của một chất trong nước

Luyện tập 1. Tính độ tan của Sodium nitrate (NaNO3) ở 0oC biết để tạo ra dung dịch NaNO3 bão hòa người ta cần hòa tan 14,2 gam muối trong 20 gam nước.

3. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên độ tan của chất rắn trong nước

Luyện tập 2.

a) có thể hòa tan tối đa bao nhiêu gam đường ăn trong 250 gam nước ở 30oC

b) có thể hòa tan tối đa bao nhiêu gam đường ăn trong 250 gam nước ở nhiệt độ 60oC

II. NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

1. Nồng độ phần trăm

Vận dụng

Câu hỏi 1. Dung dịch D - Glucose 5% được sử dụng trong y tế làm dung dịch truyền, nhằm cung cấp nước và năng lượng cho bệnh nhân bị suy nhược cơ thể loại sau phẫu thuật. Biết trong một chai dịch truyền có chứa 25 gam D - Glucose. Tính lượng dung dịch và lượng nước có trong chai dịch truyền đó.

Câu hỏi 2. Từ sodium chloride, nước và những dụng cụ cần thiết,  nêu cánh pha 500 gam dung dịch sodium chloride 0,9%

2. Nồng độ mol dung dịch

Luyện tập 3. Tính số gam chất tan cần để pha chế 100 ml dung dịch CuSO4 0,1 M

Nội dung quan tâm khác

Từ khóa tìm kiếm: Giải khoa học tự nhiên 8 cánh diều bài 6, giải KHTN 8 sách CD bài 6, Giải bài 6 Nồng độ dung dịch

Bình luận

Giải bài tập những môn khác