Giải KHTN 8 cánh diều bài 37 Sinh sản ở người

Giải Bài 37 Sinh sản ở người sách khoa học tự nhiên 8 cánh diều. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

KHỞI ĐỘNG

Quan sát hình 37.1, cho biết vai trò của hệ sinh dục nam và hệ sinh dục nữ.Quan sát hình 37.1, cho biết vai trò của hệ sinh dục nam và hệ sinh dục nữ.

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HỆ SINH DỤC 

1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh dục nữ

Câu hỏi 1. Quan sát hình 37.2, kể tên và trình bày chức năng của các cơ quan trong hệ sinh dục nữ.

2. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh dục nam

Câu hỏi 2. Quan sát hình 37.3, kể tên và trình bày chức năng của các cơ quan trong hệ sinh dục nam.

Luyện tập 1. Nêu tên cơ quan và chức năng của các cơ quan thuộc hệ sinh dục nữ, hệ sinh dục nam theo bảng gợi ý sau:

Bảng 37.1. Tên và chức năng của các cơ quan thuộc hệ sinh dục

Hệ sinh dục nữ

Hệ sinh dục

Cơ quan

Chức năng

Cơ quan

Chức năng

?

? ? ?

Luyện tập 2. Lập sơ đồ đường đi của tinh trùng trong hệ sinh dục nam.

II. HIỆN TƯỢNG THỤ TINH, THỤ THAI VÀ KINH NGUYỆT

1. Hiện tượng thụ tinh và thụ thai

Câu hỏi 3. Quan sát hình 37.4 và cho biết chiều di chuyển của hợp tử sau khi thụ tinh.

Luyện tập 3. Sự thụ tinh xảy ra ở đâu? Thai nhi được nuôi dưỡng ở đâu?

2. Hiện tượng kinh nguyệt

Câu hỏi 4. Quan sát hình 37.5 và giải thích hiện tượng kinh nguyệt.

Luyện tập 4. Nêu sự thay đổi độ dày niêm mạc tử cung trong chu kì kinh nguyệt.

III. BẢO VỆ SỨC KHOẺ SINH SẢN

1. Phòng bệnh lây truyền qua đường tình dục

Câu hỏi 5. Nêu ví dụ bệnh lây truyền qua đường sinh dục và cách phòng tránh.

2. Bảo vệ sức khoẻ sinh sản vị thành niên

Câu hỏi 6. Quan sát hình 37.6 và cho biết, cần làm gì để bảo vệ sức khỏe sinh sản vị thành niên? Nêu ý nghĩa của mỗi biện pháp đó.

Quan sát hình 37.6 và cho biết, cần làm gì để bảo vệ sức khỏe sinh sản vị thành niên? Nêu ý nghĩa của mỗi biện pháp đó.

Luyện tập 5. Quan hệ tình dục không an toàn ở tuổi vị thành niên có thể dẫn đến hậu quả gì?

Vận dụng. Em lựa chọn biện pháp nào để bảo vệ sức khỏe sinh sản của bản thân?

Thực hành. Tiến hành dự án điều tra sự hiểu biết của học sinh tại trường em về sức khỏe sinh sản vị thành niên theo mẫu phiếu:

Gợi ý: Học sinh in phiếu điều tra sự hiểu biết về sức khỏe sinh sản vị thành niên, phát cho các bạn trong lớp và tổng hợp lại các số liệu thu được.

Nội dung quan tâm khác

Từ khóa tìm kiếm: Giải khoa học tự nhiên 8 cánh diều bài 37, giải KHTN 8 sách CD bài 37, Giải bài 37 Sinh sản ở người

Bình luận

Giải bài tập những môn khác