Giải bài 26 vật lí 8: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu


Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu là gì ? Đơn vị và công thức tính năng suất tỏa nhiệt thế nào ? Để trả lời những câu hỏi này , Tech12h xin chia sẻ bài Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu thuộc chương trình SGK Vật lí lớp 8. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 26 vật lí 8: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk 

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

  • Đại lượng cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệt bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
  • Đơn vị của năng suất tỏa nhiệt là J/kg
  • Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn: Q = q . m

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 92 Sgk Vật lí lớp 8 

Hãy cho biết năng suất tỏa nhiệt của khí đốt bằng bao nhiêu lần năng suất tỏa nhiệt của than bùn ? 

Câu 2: Trang 92 Sgk Vật lí lớp 8 

Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15kg than đá. Để thu được mỗi nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa ?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận