Giải bài 10 vật lí 8: Lực đẩy Ác si mét


Tại sao khi một vật vào nước ta lại thấy nhẹ hơn khi ở ngoài không khí? Để trả lời được câu hỏi đó, Tech12h xin chia sẻ bài Lực đẩy Ác - si - mét thuộc chương trình SGK lớp 8. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 10 vật lí 8: Lực đẩy Ác - si - mét

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đẩy thẳng đứng từ dưới lên với lực có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị chiếm chỗ. Lực này gọi là lực đẩy Ác - si - mét.

Bài 10: Lực đẩy Ác - si - mét

 

  • Công thức tính lực đẩy Ác - si - mét:
$F_A = d.V$


trong đó:  d là trọng lượng riêng của chất lỏng,

V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. (Trang 36 SGK lí 8) Treo một vật nặng vào lực kế, lực kế chỉ giá tri P1 (H. 10.2a). Nhúng vât nặng chìm trong nước, lực kế chỉ giá trị P1 (H.10.2b). P1 < P chứng tỏ điều gì?

Câu 2. (Trang 36 SGK lí 8) Hãy chọn từ thích hợp cho chỗ trống trong kết luận sau:

Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ.........

Câu 3. (Trang 37 SGK lí 8) Hãy chứng minh rằng thí nghiệm ở hình 10.3 (SGK) chứng tỏ dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét nêu trên là đúng.

Câu 4. (Trang 38 SGK lí 8) Hãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài: "Khi kéo nước từ dưới giếng lên, ta thấy gàu nước khi còn ngập dưới nước nhẹ hơn khi đã lên khỏi mặt nước. Tại sao?"

Câu 5. (Trang 38 SGK lí 8) Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn?

Câu 6. (Trang 38 SGK lí 8) Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi đươc nhúng vào nước, một thỏi được nhúng vào dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn.

Câu 7. (Trang 38 SGK lí 8) Hãy nêu phương án thí nghiệm dùng cân vẽ ở hình 10.4  (SGK) thay cho lực kế để kiểm tra dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác-si- mét.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận