Giải bài 2 vật lí 8: Vận tốc


Vận tốc là gì? Để trả lời câu hỏi đó một cách chính xác nhất, Tech12h xin chia sẻ bài Vận tốc thuộc chương trình SGK lớp 8. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 2 vật lí 8: Vận tốc

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.
  • Công thức tính vận tốc:
$v = \frac{S}{t}$

trong đó : s là độ dài quãng đường đi được,

                t là khoảng thời gian đi hết quãng đường đó.

  • Đơn vị vận tốc phụ thuộc vào đơn vị độ dài và đơn vị thời gian. Đơn vị hợp pháp của vận tốc là m/s và km/h.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. (Trang 8 SGK lí 8) 

Làm thế nào để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm ? 

Câu 2. (Trang 8 SGK lí 8) 

Hãy tính quãng đường mỗi học sinh chạy được trong 1 giây và ghi kết quả vào cột 5 (SGK).

Câu 3. (Trang 9 SGK lí 8) 

Dựa vào bảng kết quả xếp hạng, hãy cho biết độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động và tìm từ thích hợp điền vào các chỗ trống của kết luận sau đây :

Độ lớn của vận tốc cho biết sự.....(1)......, .....(2)..... của chuyển động.

Độ lớn của vận tốc được tính bằng .....(3)...... trong một .......(4)...... thời gian

Câu 4. (Trang 9 SGK lí 8) 

Tìm đơn vị vận tốc thích hợp trong các chỗ trống bảng 2.2

Đơn vị độ dài

m

m

km

km

cm

Đơn vị thời gian

s

phút

h

s

s

Đơn vị vận tốc

m/s

 

Câu 5. (Trang 9 SGK lí 8) 

a) Vận tốc của một ôtô là 36km/h ; của một người đi xe đạp là 10,8 km/h ; của một tàu hỏa là 10m/s. Điều đó cho biết gì ?

b) Trong ba chuyển động trên, chuyển động nào nhanh nhất, chậm nhất ?

Câu 6. (Trang 10 SGK lí 8)

Một đoàn tàu trong thời gian 1,5h đi được quãng đường dài 81 km. Tính vận tốc của tàu ra km/h, m/s và so sánh số đo vận tốc của tàu tính bằng các đơn vị trên.

Câu 7. (Trang 10 SGK lí 8) 

Một người đi xe đạp trong 40 phút với vận tốc là 12 km/h. Hỏi quãng đường đi được là bao nhiêu km ?

Câu 8. (Trang 10 SGK lí 8) 

Một người đi bộ với vận tốc 4km/h. Tìm khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc, biết thời gian để người đó đi từ nhà đến nơi làm việc hết 30 phút.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận