Giải bài 1 vật lí 8: Chuyển động cơ học


Làm thế nào để biết một vật đang chuyển động hay đang đứng yên ? Để trả lời câu hỏi đó một cách chính xác nhất, Tech12h xin chia sẻ bài Chuyển động cơ học thuộc chương trình SGK lớp 8. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 1 vật lí 8: Chuyển động cơ học

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Sự thay đổi vị trí của vật theo thời gian so với vật khác được chọn làm mốc gọi là chuyển động cơ học.
  • Chuyển động và đứng yên có tính tương đối tùy thuộc vào vật được chọn làm mốc. Người ta thường chọn những vật gắn với Trái Đất làm vật mốc.
  • Các dạng chuyển động cơ học thường gặp là chuyển động thẳng, chuyển động cong.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. (Trang 4 SGK lí 8) 

Làm thế nào để biết một ô tô trên đường, một chiếc thuyền trên sông, một đám mây trên trời… đang chuyển động hay đứng yên.

Câu 2. (Trang 5 SGK lí 8) 

Hãy tìm ví dụ về chuyển động cơ học, trong đó chỉ rõ vật được chọn làm mốc.

Câu 3. (Trang 5 SGK lí 8) 

Khi nào vật được coi là đứng yên ? Hãy tìm ví dụ về vật đứng yên, trong đó chỉ rõ vật được chọn làm mốc.

Câu 4. (Trang 5 SGK lí 8) 

So với nhà ga thì hành khách chuyển động hay đứng yên ? Tại sao ? 

Câu 5. (Trang 5 SGK lí 8) 

So với toa tàu thì hành khách chuyển động hay đứng yên ? Tại sao ?

Câu 6. (Trang 5 SGK lí 8) 

Hãy dựa vào các câu trả lời trên để tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống của các nhận xét sau đây :

Vật thể có thể là chuyển động .......(1)........ nhưng lại là......(2)........ đối với vật khác.

Câu 7. (Trang 5 SGK lí 8) 

Hãy tìm ví dụ để minh họa cho nhận xét trên.

Câu 8. (Trang 5 SGK lí 8) 

Hãy trả lời câu hỏi ở đầu bài : "Mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây. Như vậy có phải mặt trời chuyển động còn trái đất đứng yên không ?"

Câu 9. (Trang 6 SGK lí 8) 

Hãy nêu thêm ví dụ về chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn thường gặp trong đời sống.

Câu 10. (Trang 6 SGK lí 8) 

Mỗi vật trong hình 1.4 chuyển động so với vật nào, đứng yên so với vật nào ?

Câu 11. (Trang 6 SGK lí 8) 

Có người nói :" Khi khoảng cách từ vật tới mốc không thay đổi thì vật đứng yên so với vật mốc". Theo em,nói như thế có phải lúc nào cũng đúng không ? Hãy tìm ví dụ minh họa cho lập luận của mình.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận