Giải bài 25 vật lí 8: Phương trình cân bằng nhiệt

Khi có hai vật truyền nhiệt cho nhau thì ta có những kết luận gì ? Phương trình cân bằng nhiệt là gì ? Để trả lời các câu hỏi này , Tech12h xin chia sẻ bài Phương trình cân bằng nhiệt thuộc chương trình SGK Vật lí lớp 8. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 25 vật lí 8: Phương trình cân bằng nhiệt

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk 

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

  • Khi có hai vật truyền nhiệt cho nhau thì : 
    • Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật  có nhiệt độ thấp hơn cho tới khi nhiệt độ hai vật bằng nhau.
    • Nhiệt lượng vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng vật kia thu vào
  • Phương trình cân bằng nhiệt : Qtỏa ra = Qthu vào

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 89 Sgk Vật lí lớp 8 

a) Hãy dùng phương trình cân bằng nhiệt để tính nhiệt độ của hỗn hợp gồm 200g nước đang sôi đổ vào 300g nước ở nhiệt độ trong phòng

b) Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra giá trị của nhiệt độ tính được. Giải thích tại sao nhiệt độ tính được không bằng nhiệt độ đo được ?

Câu 2: Trang 89 Sgk Vật lí lớp 8 

Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,5kg vào 500g nước. Miếng đồng nguội đi từ 80oC xuống 20oC. Hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nóng lên thêm bao nhiêu độ ?

Câu 3: Trang 89 Sgk Vật lí lớp 8 

Để xác định nhiệt dung riêng của một kim loại, người ra bỏ vào nhiệt lượng kế chứa 500g nước ở nhiệt độ 13oC một miếng kim loại có khối lượng 400g được nung nóng tới 100oC. Nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là 20oC. Tính nhiệt dung riêng của kim loại. Bỏ qua nhiệt lượng làm nóng nhiệt lượng kế và không khí. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/kg.KMột số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận