Giải bài 15 vật lí 8: Công suất


Công suất là đại lượng như thế nào, được tính theo đơn vị gì ? Để biết chi tiết hơn, Tech12h xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Hi vọng với phần lý thuyết và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 15 vật lí 8: Công suất

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

1. Công suất: công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.

2. Công thức tính công suất:

$P = \frac{A}{t}$


Trong đó:  A là công thực hiện được,

   t là thời gian thực hiện công đó.

3. Đơn vị công suất là oát, kí hiệu là W:

1W = 1 J/s (Jun trên giây).

1kW (kilôoát) = 1 000 W.

1MW  (mêgaoát) = 1 000 000 W.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận