Giải bài 9 vật lí 8: Áp suất khí quyển


Áp suất khí quyển là gì? Áp suất khí quyển ảnh hưởng đến cuộc sống như thế nào? Để biết những điều này, Tech12h xin chia sẻ bài Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau thuộc chương trình SGK lớp 8. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 9 vật lí 8: Áp suất khí quyển

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Trái đất và mọi vật trên trái đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phương.

  • Trái Đất được bao bọc một lớp không khí dày hàng ngàn kilomet.
  • Không khí có khối lượng nên mọi vật trên Trái Đất đều chịu  áp suất của lớp không khí.

2. Áp suất khí quyển bằng áp suất của thủy ngân trong ống Tô - ri - xe - li, do đó người ta thường dung mmHg làm đơn vị đo áp suất khí quyển.

Bài 9: Áp suất khí quyển

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. (Trang 32 SGK lí 8)

Hút bớt không khí trong vỏ hộp sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp bị bẹp theo nhiều phía. Hãy giải thích tại sao.

Câu 2. (Trang 32 SGK lí 8) 

Cắm một ống thủy tinh ngập trong nước rồi lấy ngón tay bịt kín đầu phía trên và kéo ra khỏi nước. Nước có chảy ra khỏi ống nước hay không? Tại sao ?

Câu 1. (Trang 32 SGK lí 8) 

Nếu bỏ ngón tay bịt kín ra khỏi ống (thí nghiệm ở câu 2) ra thì xảy ra hiện tượng gì ? Giải thích tại sao ?

Câu 4. (Trang 33 SGK lí 8) 

Năm 1654, Ghê rich(1602-1678), thị trường thành phố Mác đơ buốc của đức đã làm thì nghiệm sau:

Ông lấy hai bán cầu đóng rỗng, đường kính khoảng 30cm, mép được mài nhẵn, úp chặt vào nhau sao cho không khí không lọt vào được. sau đó dung máy bơm rút không khí bên trong quả cầu rồi đóng khóa van lại. Người ta phải dung hai đàn ngựa mỗi đàn 8 con mà cũng không kéo rời hai bán cầu rời ra.

Hãy giải thích tại sao.?

Câu 5. (Trang 34 SGK lí 8) 

Các áp suất tác dụng lên A (ở ngoài ống) và lên B (ở trong ống) có bằng nhau không ? tại sao ?

Câu 6. (Trang 34 SGK lí 8) 

Áp suất tác dụng lên A là áp suất nào ? Áp suất tác dụng lên B là áp suất nào ?

Câu 7. (Trang 34 SGK lí 8) 

Hãy tính áp suất tại B, biết trọng lượng riêng của thủy ngân (Hg) là 136 000 N/m2. Từ đó suy ra độ lớn của áp suất khí quyển.

Câu 8. (Trang 34 SGK lí 8)

Giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài: "Khi lộn ngược một cốc thủy tinh bằng một tờ giấy không thấp nước  (H.9.1) thì nước có chảy ra ngoài không ? Vì sao?

Câu 9. (Trang 34 SGK lí 8) 

Nêu ví dụ chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển.

Câu 10. (Trang 34 SGK lí 8) 

Nồi áp suất khí quyển bằng 76cmHg có nghĩa là thế nào ? Tính áp suất này ra N/m2.

Câu 11. (Trang 34 SGK lí 8) 

Trong thí nghiệm của Tô-ri-xen-li, giả sử không dùng thủy ngân mà dùng nước thì cột nước trong ống cao bao nhiêu? Ống Tô-ri-xen-li phải đặt dài ít nhất là bao nhiêu?

Câu 12. (Trang 34 SGK lí 8) 

Tại sao không thể tính trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức p = d.h ?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận