Giải bài 21 vật lí 8: Nhiệt năng


Nhiệt năng là gì ? Có những cách nào làm thay đổi nhiệt năng ? Để trả lời các câu hỏi ấy, Tech12h xin chia sẻ bài Nhiệt năng thuộc chương trình SGK Vật lí lớp 8. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 21 vật lí 8: Nhiệt năng

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
  • Nhiệt năng của vật có thể thay đổi bằng hai cách: Thực hiện công hoặc truyền nhiệt.
  • Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt. Đơn vị của nhiệt năng và nhiệt lượng là Jun (J)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 74 Sgk Vật lí lớp 8 

Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để chứng tỏ khi thực hiện công lên miếng đồng, miếng đồng sẽ nóng lên 

Trang 75 Sgk Vật lí lớp 8 

Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để minh họa việc làm tăng nhiệt năng của một vật bằng cách truyền nhiệt

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 3: Trang 75 Sgk Vật lí lớp 8 

Nung nóng một miếng đồng rồi thả vào cốc nước lạnh. Hỏi nhiệt năng của đồng và nước thay đổi như thế nào ? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt ?

Câu 4: Trang 75 Sgk Vật lí lớp 8 

Xoa hai bàn tay vào nhau ta thấy tay nóng lên. Trong hiện tượng này đã có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào ? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt 

Câu 5: Trang 75 Sgk Vật lí lớp 8 

Hãy dùng những kiến thức đã học trong bài để giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận