Giải câu 3 trang 59 sách toán VNEN lớp 8 tập 2


Câu 3: Trang 59 sách VNEN 8 tập 2 

Tam giác ABC có AB = 5,1cm, AC= 6cm và BC = 7,2cm. Tia phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại E. Tính các đoạn EB, EC.

Bài làm:

Gọi cạnh BE = x $\Rightarrow $ EC = 7,2 - x

AE là đường phân giác nên $\frac{BE}{EC}$ = $\frac{AB}{AC}$ $\Leftrightarrow $ $\frac{x}{7,2 - x}$= $\frac{5,1}{6}$ $\Leftrightarrow $ x $\approx $ 3,3 

Vậy EB $\approx $ 3,3cm, EC $\approx $ 3,9cm.

 

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận