Giải toán VNEN 8 bài 2: Thể tích của hình hộp chữ nhật


Giải bài 2: Thể tích của hình hộp chữ nhật - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 90. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

2. a) Quan sát hình và nêu nhận xét

i) Một hình hộp chữ nhật có hai cạnh đáy lần lượt bằng 1cm và 4cm, chiều cao bằng 1cm. Chia hình hộp thành các hình lập phương cạnh 1cm (h.75). Em hãy cho biết số hình lập phương cạnh 1cm trong hình hộp chữ nhật.

ii) Một hình hộp chữ nhật có hai cạnh đáy lần lượt bằng 3cm và 4cm, chiều cao bằng 1cm. Chia hình hộp thành các hình lập phương cạnh 1cm (h.76). Em hãy cho biết số hình lập phương cạnh 1cm trong hình hộp chữ nhật.

iii) Một hình hộp chữ nhật có hai cạnh đáy lần lượt bằng 3cm và 4cm, chiều cao bằng 2cm. Chia hình hộp thành các hình lập phương cạnh 1cm (h.77). Em hãy cho biết số hình lập phương cạnh 1cm trong hình hộp chữ nhật.

Trả lời: 

i) Có 4 hình lập phương cạnh 1cm trong hình hộp chữ nhật (h.75).

ii) Có 12 hình lập phương cạnh 1cm trong hình hộp chữ nhật (h.76).

iii) Có 24 hình lập phương cạnh 1cm trong hình hộp chữ nhật (h.77).

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 92 sách VNEN 8 tập 2 

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'.

a) Đường thẳng DD' có vuông góc với mặt phẳng (A'B'C'D') không? Vì sao?

b) Mặt phẳng (CDD'C') có vuông góc với mặt phẳng (A'B'C'D') không? Vì sao?

Câu 2: Trang 92 sách VNEN 8 tập 2 

Em hãy cho biết nếu tăng độ dài của cạnh hình lập phương lên 2 lần thì thể tích của hình lập phương tăng lên mấy lần? Tại sao?

Câu 3: Trang 92 sách VNEN 8 tập 2 

Tính thể tích của hình lập phương có cạnh bằng 4cm.

Câu 4: Trang 92 sách VNEN 8 tập 2 

Tính thể tích của hình hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt là 5cm, 6cm và 8cm.

Câu 5: Trang 92 sách VNEN 8 tập 2 

Tính thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' biết ABCD là hình vuông cạnh 5cm và AA' = 4cm.

Câu 6: Trang 92 sách VNEN 8 tập 2 

Tính thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D', biết AB = 3cm, AC = 5cm, AA' = 2cm.

Câu 7: Trang 93 sách VNEN 8 tập 2 

Tính thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D', biết ABCD là hình vuông có chu vi 20cm và AA' = 6cm.

Câu 8: Trang 93 sách VNEN 8 tập 2 

Tính thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D', biết ABCD là hình vuông có đường chéo bằng 8cm và AA' = 12cm.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Câu 1: Trang 93 sách VNEN 8 tập 2 

Một cái bình nhựa có dạng hình hộp chữ nhật với các kích thước lần lượt là 2dm, 3dm, 4dm. Hộp có thể đựng được bao nhiêu lít nước? (Một lít nước bằng 1$dm^{3}$ nước).

Câu 2: Trang 93 sách VNEN 8 tập 2 

Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật với các kích thước lần lượt là 2m, 3m và 1,5m. Hỏi bể nước đựng được bao nhiêu mét khối nước?

Câu 3: Trang 93 sách VNEN 8 tập 2 

Có hai bể nước. Bể thứ nhất là hình hộp chữ nhật có các kích thước lần lượt là 2,5m, 1m, 1,5m và bể thứ hai là hình lập phương cạnh 1,5m (không tính bề dày của tường xung quanh và đáy). Bể nào đựng được nhiều nước hơn? Vì sao?

Câu 4: Trang 93 sách VNEN 8 tập 2 

Một hình hộp chữ nhật có thể tích bằng 64$cm^{3}$. Đáy hình hộp có chiều dài gấp đôi chiều rộng và chiều rộng gấp đôi chiều cao của hình hộp. Tính các kích thước của hình hộp chữ nhật.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 2 thể tích của hình hộp chữ nhật, thể tích của hình hộp chữ nhật trang 90 vnen toán 8, bài 2 sách vnen toán 8 tập 2, giải sách vnen toán 8 tập 2 chi tiết dễ hiểu

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận