Giải toán VNEN 8 bài 4: Bất phương trình một ẩn


Giải bài 4: Bất phương trình một ẩn - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 34. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Thực hiện hoạt động sau

Bạn Lan có 25 000 đồng. Lan muốn mua một cái bút giá 4 000 đồng và một số quyển vở loại 6 000 đồng một quyển. Tính số quyển vở bạn Lan có thể mua được.

Trả lời:

Gọi số quyển vở loại 6 000 đồng mà bạn Lan có thể mua được là x ( x $\in $ N*)

Ta có bất phương trình sau: 4 000 + 6 000x $\leq $ 25 000 

                                             $\Leftrightarrow $  6 000x $\leq $ 21 0000

                                             $\Leftrightarrow $ x $\leq $ 3,5 

Vì  x $\in $ N* nên x = 1; 2; 3

Vậy bạn Lan có thể mua được 1 quyển, 2 quyển hoặc 3 quyển.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

2. b) Em hãy viết và biểu diễn tập nghiệm của mỗi bất phương trình sau trên trục số:

x < - 2 ;                      x $\geq $ - 1.

Trả lời:

* Với x < -2 

* Với x $\geq $ - 1

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 36 sách VNEN 8 tập 2 

Kiểm tra xem giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau?

a) 2x + 3 < 9 ;                    b) - 4x > 2x + 5 ;                                 c) 5 - x > 3x - 12.

Câu 2: Trang 36 sách VNEN 8 tập 2 

Viết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của mỗi bất phương trình sau:

a) x < 4 ;                     b) x $\leq $ - 3 ;                       c) x > - 2 ;                         d) x $\geq $ 1.

Câu 3: Trang 36 sách VNEN 8 tập 2 

Mỗi hình vẽ sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào ? ( Chỉ nêu một bất phương trình)

Câu 4: Trang 36 sách VNEN 8 tập 2 

Các cặp bất phương trình sau có tương đương không? Vì sao?

a) x $\geq $ 2 và x $\leq $ 2 ;                    b) x + 1 < 0 và $(x + 1)^{2}$ < 0

Câu 5: Trang 36 sách VNEN 8 tập 2 

Hãy lập bất phương trình và chỉ ra nghiệm của nó từ mỗi câu hỏi sau:

a) Tổng của số nào với 8 lớn hơn 13?

b) Hiệu của 6 và số nào không lớn hơn - 5?

c) Tích của số nào với 16 nhỏ hơn 24?

d) Thương của số nào với 9 không nhỏ hơn - 15?

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Lập bất phương trình cho bài toán sau:

Quãng đường Hà Nội - Bắc Giang dài 50km. Một ô tô đi từ Hà Nội đến Bắc Giang, khởi hành lúc 7 giờ. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô phải đi được bao nhiêu ki-lô-mét để đến Bắc Giang trước 9 giờ cùng ngày?

C. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 37 sách VNEN 8 tập 2 

Dựa vào tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, chứng tỏ hai bất phương trình sau tương đương:

x > 8 và x + c > 8 + c (với c là số bất kì)

Câu 2: Trang 37 sách VNEN 8 tập 2 

Dựa vào tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân, chứng tỏ hai bất phương trình sau tương đương:

a) x > 8 và xc > 8c (với c > 0) ;                                      b) x > 8 và xc < 8c (với c < 0).  


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 4 bất phương trình một ẩn, bất phương trình một ẩn trang 34 vnen toán 8, bài 2 sách vnen toán 8 tập 2, giải sách vnen toán 8 tập 2 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận