Giải toán VNEN 8 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng


Giải bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 26. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. b) Điền dấu thích hợp ( $\leq $, $\geq $ ) vào ô vuông:

Trả lời:

3. Thực hiện các hoạt động sau

So sánh: - 4 và 2 ;         - 4 + 3 và 2 + 3

Trả lời:

* Ta có: - 4 < 2

* Ta có: - 4 < 2

Cộng hai vế của bất phương trình trên với 3 ta được:

      - 4 + 3 < 2 + 3

c) Thực hiện các hoạt động sau

- Điền vào chỗ trống (...) để có kết quả so sánh:

2016 + ( - 13) < 2017 + ( -13)

Khi cộng số........vào........của bất đẳng thức 2016 < 2017, ta suy ra 2016 + ( - 13) < 2017 + ( -13).

- Điền số thích hợp vào chỗ trống (...) và dấu (>, <, =) vào ô vuông để so sánh $\sqrt{2}$ + 2 và 5:

Cộng......vào cả hai vế của bất đẳng thức $\sqrt{2}$  3, ta suy ra 

$\sqrt{2}$ + ......  3 + ...... hay $\sqrt{2}$ + 2  5.

Trả lời:

-                      2016 + ( - 13) < 2017 + ( -13)

Khi cộng số - 13 vào hai vế của bất đẳng thức 2016 < 2017, ta suy ra 2016 + ( - 13) < 2017 + ( -13).

-  Cộng số 2 vào cả hai vế của bất đẳng thức $\sqrt{2}$  3, ta suy ra 

$\sqrt{2}$ + 2 3 + 2 hay $\sqrt{2}$ + 2  5.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 28 sách VNEN 8 tập 2

Điền dấu thích hợp ( =, <, >) vào ô vuông

Câu 2: Trang 28 sách VNEN 8 tập 2

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

a) (- 2) + 3 $\geq $ 2 ;                         b ) - 6 $\leq $ 2. (- 3) ;

c) 4 + (- 8) < 15 + ( -8) ;                       d) $x^{2}$ + 1 $\geq $ 1, với mọi x.

Câu 3: Trang 28 sách VNEN 8 tập 2

Biểu diễn các số 0; $\frac{1}{2}$; -1; 1,5; $\sqrt{2}$ ; $\frac{-1}{2}$ trên trục số và sắp thứ tự các số đó theo giá trị từ nhỏ đến lớn.

Câu 4: Trang 29 sách VNEN 8 tập 2

Cho a < b, hãy so sánh:

a) a + 2 và b + 2;                         b) a - 1 và b - 1; 

c) a và b + 1;                               d) a - 2 và b + 1.

Câu 5: Trang 29 sách VNEN 8 tập 2

So sánh a và b nếu: 

a) a - 8 $\geq $ b - 8 ;                                         b) 13 + a $\leq $ 13 + b

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Câu 1: Trang 29 sách VNEN 8 tập 2 

Đố

Một biển báo giao thông (xem hình bên) cho biết vận tốc tối đa mà các phương tiện giao thông được đi trên quãng đường có biển quy định là 40 km/h. Nếu một ô tô đi trên đường đó có vận tốc là v (km/h) thì v phải thỏa mãn điều kiện nào trong các điều kiện sau?

A. v > 40 ;                   B. v < 40 ;              C. v $\geq $ 40 ;             D. v $\leq $ 40.

Câu 2: Trang 29 sách VNEN 8 tập 2

Đố vui

Hiện nay bạn Toán hơn bạn Vui 3 tuổi. Hỏi mấy năm nữa Toán bằng tuổi Vui?

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 29 sách VNEN 8 tập 2

Dựa vào tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, hãy chứng tỏ rằng:

a) a > b khi và chỉ khi a - b > 0 ;

b) a + b > c khi và chỉ khi a > c - b.

Áp dụng, chứng minh rằng: $a^{2}$ - a + 3 $\geq $ a + 2

Câu 2: Trang 29 sách VNEN 8 tập 2

Dựa vào tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, tính chất bắc cầu của thứ tự, hãy chứng tỏ rằng:

Nếu a > b và c > d thì a + c > b + d.

Áp dụng, chứng minh rằng nếu a $\geq $ 1 thì:

$a^{2}$ + a - 1 > 0


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 1 liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, liên hệ giữa thứ tự và phép cộng trang 26 vnen toán 8, bài 1 sách vnen toán 8 tập 2, giải sách vnen toán 8 tập 2 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận