Giải câu 2 trang 59 sách toán VNEN lớp 8 tập 2


Câu 2: Trang 59 sách VNEN 8 tập 2 

Đố:

Hình 23 cho biết có 6 góc bằng nhau:

$\widehat{O1}$ = $\widehat{O2}$ = $\widehat{O3}$ = $\widehat{O4}$ = $\widehat{O5}$ = $\widehat{O6}$.

Kích thước các đoạn thẳng đã được ghi trên hình. Hãy thiết lập những tỉ lệ thức từ các kích thước đã cho.

Bài làm:

* Xét OB là phân giác của $\widehat{AOC} $ suy ra: $\frac{x}{y}$ = $\frac{a}{c}$

Tương tự ta có:

$\frac{y}{z}$ = $\frac{b}{d}$;  $\frac{z}{t}$ = $\frac{c}{e}$;  $\frac{t}{u}$ = $\frac{d}{f}$;  $\frac{u}{v}$ = $\frac{e}{g}$; 

$\frac{x + y}{z + t}$ = $\frac{a}{e}$;  $\frac{y + z}{t + u}$ = $\frac{b}{f}$;  $\frac{z + t}{u + v}$ = $\frac{c}{g}$;  $\frac{x + y + z}{t + u + v}$ = $\frac{a}{g}$

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận