Điện trở của dây dẫn là gì? Đơn vị và kí hiệu đơn vị đo của điện trở.

* Trả lời câu hỏi.

1. Điện trở của dây dẫn là gì? Đơn vị và kí hiệu đơn vị đo của điện trở.

Bài làm:

Điện trở là đại lượng vật lí đặc trưng cho sự cản trở dòng điện lớn hay nhỏ của dây dẫn.

Kí hiệu: R

Đơn vị: ôm ($\Omega$), kilo ôm ($k\Omega$),...

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận