Văn mẫu 9 | Bài văn hay lớp 9 | Tuyển tập đề văn 9 | Để văn kiểm tra 9

Tuyển tập những bài văn mẫu lớp 9 hay nhất. Tất cả bài viết tập làm văn số 1, 2.... đều có đầy đủ các bài tham khảo. Những bài mẫu là duy nhất, không trùng bất cứ trang nào. Để tìm chuyên mục trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: van mau 9 tech12h


Bài viết số 1

Bài viết số 2

Bài viết số 3

Bài viết số 5

Bài viết số 6

Bài viết số 7

Dạng bài nghị luận xã hội

 
 
 

Nghị luận văn học

 
 
 
 
 

Dạng bài thuyết minh