Trắc nghiệm Toán lớp 8 | Câu hỏi trắc nghiệm Toán 8 | Bài tập trắc nghiệm Toán 8

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm toán 8. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem toan 8 tech12h


TRẮC NGHIỆM TOÁN 8  TẬP 1 

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

 

CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

 

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: TỨ GIÁC

 

TRẮC NGHIỆM TOÁN 8 TẬP 2

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

CHƯƠNG 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 3: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

 

CHƯƠNG 4: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU