Vật lý 8: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 3)


Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý 8 (Đề 3). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

a, Phát biểu định luật về công?

b, Để đưa một vật có trọng lượng 350N lên cao theo phương thẳng đứng bằng ròng rọc động, người ta phải kéo một đầu dây đi một đoạn 6m. Bỏ qua ma sát. Tính công nâng vật lên.  

Câu 2:

a) Tại sao xăm xe đạp còn tốt đã bơm căng để lâu ngày vẫn bị xẹp?

b) Đun nước bằng ấm nhôm và bằng ấm đất trên cùng một bếp lửa thì nước trong ấm nào sẽ nhanh sôi hơn ? Vì sao ?

Câu 3:

Một cần cẩu nhỏ khi hoạt động với công suất 2000W thì nâng được một vật nặng 150kg lên đều đến độ cao 15m trong 17 giây.

a, Tính công mà máy đã thực hiện trong thời gian nâng vật.

b, Tính hiệu suất của máy trong quá trình làm việc?

Câu 4:

Trong khi làm thí nghiệm để xác định nhiệt dung riêng của chì, một học sinh thả một miếng chì có khối lượng 0,3kg được nung nóng tới 1000C vào 0,25kg nước ở 58,50C làm cho nước nóng lên đến 600C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.

a) Tính nhiệt lượng nước thu được.

b) Tính nhiệt dung riêng của chì.


Từ khóa tìm kiếm google:

Đề kiểm tra Vật lý 8 học kì 2, giải Vật lý 8, Đề kiểm tra học kì 2 (Đề 3), thi học kì Vật lý 8
vl8k2

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận