Vào thời kì dậy thì của nam và nữ loại hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh về thể chất và tâm sinh lí?

Người đăng: Diệu Linh - Ngày: 12/10/2017

Đề bài:

Câu 3: Trang 154 sgk Sinh học 11

Vào thời kì dậy thì của nam và nữ loại hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh về thể chất và tâm sinh lí?

Hướng dẫn giải:

  • Vào thời kì dây thì của nam và nữ vùng dưới đồi thông qua tuyến yên kích thích tinh hoàn tăng cường sản xuất testostêrôn và kích thích buồng trứng tăng cường tiết ơstrôgen.
  • Những biến đổi về thể chất và tâm lí ở tuổi dậy thì của nam và nữ là do tác dụng của 2 hoocmôn sinh dục này.
Từ khóa tìm kiếm Google: câu 3 bài 38 sinh học 11, câu 3 trang 154 sinh học 11, giải câu 3 bài 38 sinh học 11, giải câu 3 trang 154 sinh học 11

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận