Giải Bài 46 sinh 11: Cơ chế điều hòa sinh sản


Điều hòa sinh sản chủ yếu là điều hòa sinh tinh và sinh trứng. Trong điều hòa sinh tinh và sinh trứng, hệ nội tiết đóng vai trò chủ yếu. Thần kinh và các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh và sinh trứng. Sau đây, Tech12h tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 46.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải Bài 46 sinh 11: Cơ chế điều hòa sinh sản

A. Lý thuyết

I. Cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng

1. Cơ chế điều hòa sinh tinh

 • Khi có kích thích, vùng dưới đồi tiết ra hoocmôn GnRH kích thích tuyến yên tiết FSH và LH:
  • FSH: kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng.
  • LH kích thích tế bào kẽ sản xuất testostêrôn, testostêrôn kích thích sản sinh ra tinh trùng.
  • Khi nồng độ testosteron trong máu tăng cao gây ức chế ngược, vùng dưới đồi và tuyến yên giảm tiết GnRh, FSH và LH.

2. Cơ chế điều hòa sinh trứng

 • Khi có kích thích, vùng dưới đồi tiết ra hoocmôn GnRH kích thích tuyến yên tiết FSH và LH:
  • FSH kích thích nang trứng phát triển và tiết ra Ơstrôgen.
  • LH làm trứng chín, rụng và tạo thể vàng, thể vàng tiết prôgestêrôn và ơstrôgen.
  • Prôgestêrôn và ơstrôgen làm cho niêm mạc dạ con phát triển dày lên. 
 • Khi nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu tăng cao gây ức chế ngược, vùng dưới đồi và tuyến yên giảm tiết GnRh, FSH và LH.

II. Ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng

 • Căng thẳng thần kinh kéo dài, sợ hãi, lo âu, buồn phiền kéo dài gây rối loạn quá trình trứng chín và rụng, làm giảm sản sinh tinh trùng.
 • Sự hiện diện và mùi của con đực tác động lên hệ thần kinh và nội tiết, qua đó ảnh hưởng đến quá trình phát triển, chín và rụng của trứng và ảnh hưởng đến hành vi sinh dục của con cái.
 • Thiếu ăn, suy dinh dưỡng, chế độ ăn không hợp lí gây rối loạn quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể, ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh và sinh trứng.
 • Người nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy có quá trình sinh trứng bị rối loạn, tinh hoàn giảm khả năng sinh tinh trùng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 181 sgk Sinh học 11

Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêron hoặc prôgestêron + ơstrồgen) có thể tránh được mang thai, tại sao?

Câu 2: Trang 181 - sgk Sinh học 11

Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testôstêron ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh hay không, tại sao?

Câu 3: Trang 181 sgk Sinh học 11

Quá trình sản xuất hoocmôn FSH, LH, ơstrôgen và prôgestêron bị rối loạn có ảnh hưởng đến quá trình sinh trứng hay không, tại sao?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận