Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng

Người đăng: Diệu Linh - Ngày: 12/10/2017

Đề bài:

Câu 2: Trang 154 sgk sinh học 11

Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng

Hướng dẫn giải:

  • Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trường và phát triển ở côn trùng là ecđixơn và juvenin.
Từ khóa tìm kiếm Google: câu 2 bài 38 sinh học 11, câu 2 trang 154 sinh học 11, giải câu 2 bài 38 sinh học 11, giải câu 2 trang 154 sinh học 11

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận