Giải phần D - E trang 27 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2


D - E. Hoạt động vận dụng - Tìm tòi mở rộng

Em hãy kể tên một số chất dẻo, phẩm nhuộm, dược phẩm, thuốc trừ sâu được sản xuất từ benzen.

Bài làm:

Các sản phẩm được sản xuất từ benzen là: Thuốc sâu 666, axetol, phenol, tổng hợp sợi tơ nilon, ...

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận