Giải câu 9 bài 26: Clo


Câu 9. (Trang 81 SGK) 

Có thể thu khí clo bằng cách đẩy nước được không ? Hãy giải thích.

Có thể thu khí clo bằng cách đẩy không khí được không ? Hãy giải thích và mô tả bằng hình vẽ. Cho biết vai trò của H2SO4 đặc.

Bài làm:

Không thể thu khí bằng phương pháp đẩy nước, vì clo tan nhiều trong nước.

Khí clo nặng hơn không khí và không tác dụng với oxi ở điều kiện thường. Nên thu khí bằng phương pháp đẩy không khí xuôi.

Vai trò của H2SO4 đặc là làm khô khí clo.

bài 26: Clo

Từ khóa tìm kiếm Google: Cách giải câu 9 Clo, lời giải câu 9 Clo, gợi ý giải câu 9 clo - hóa học 9

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận