Giải bài 14 hóa học 9: Thực hành Tính chất hóa học của bazơ và muối


Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. Tech12h chia sẻ tới các bạn Bài 14: Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 14 hóa học 9: Thực hành - Tính chất hóa học của bazơ và muối

A – NỘI DUNG THÍ NGHIỆM

1. Tính chất hóa học của bazơ

Thí nghiệm 1: Natri hidroxit tác dụng với muối

Thí nghiệm 2: Đồng (II) hidroxit tác dụng với axit

2. Tính chất hóa học của muối

Thí nghiệm 3: Đồng (II) sunfat tác dụng với kim loại.

Thí nghiệm 4: Bari clorua tác dụng với muối

Thí nghiệm 5: Bari clorua tác dụng với axit

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Thí nghiệm 1: Natri hidroxit tác dụng với muối

  • Quan sát hiện tượng và giải thích.
  • Kết luận về tính chất hóa học của bazơ. Viết phương trình hóa học.

Thí nghiệm 2: Đồng (II) hidroxit tác dụng với axit

  • Quan sát hiện tượng và giải thích.
  • Kết luận về tính chất hóa học của bazơ. Viết phương trình hóa học.

Thí nghiệm 3: Đồng (II) sunfat tác dụng với kim loại.

  • Quan sát hiện tượng và giải thích.
  • Kết luận về tính chất hóa học của muối. Viết phương trình hóa học.

Thí nghiệm 4: Bari clorua tác dụng với muối

  • Quan sát hiện tượng và giải thích.
  • Kết luận về tính chất hóa học của muối. Viết phương trình hóa học.

Thí nghiệm 5: Bari clorua tác dụng với axit

  • Quan sát hiện tượng và giải thích.
  • Kết luận về tính chất hóa học của muối. Viết phương trình hóa học.

hh9b

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận