Giải bài 5 hóa học 9: Luyện tập Tính chất hóa học của oxit và axit


Bài học này trình bày nội dung: Luyện tập về tính chất hóa học của oxit và axit. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 5 hóa học 9: Luyện tập - Tính chất hóa học của oxit và axit

A - Kiến thức trọng tâm

I. Tính chất hóa học của oxit

Ví dụ:

(1) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

(2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

(3) CaO + CO2 → CaCO3

(4) CaO + H2O → Ca(OH)2

(5) SO2 + H2O →H2SO3

II. Tính chất hóa học của axit

Ví dụ:

(1) H2SO4,loãng + Fe → FeSO4 + H2

(2) H2SO4,loãng + CuO → CuSO4 + H2O

(3) H2SO4,loãng + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

H2SO4 đặc  có tính chất hóa học riêng

  • Tác dụng với kim loại không giải phóng khí hidro

  • Tính háo nước.Thí dụ khi cho axit H2SO4 vào đường, đường sẽ hóa thành than.

              

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 21 SGK)

Có những oxit sau: SO2, CuO, Na2O, CO2. Hãy cho biết những oxit nào tác dụng được với

a) Nước

b) Axit clohiđric

c) Natri hiđroxit

Viết các phương trình hóa học.

Câu 2.(Trang 21/SGK)

Những oxit nào dưới đây có thể điều chế bằng

a) phản ứng hóa hợp ? Viết phương trình hóa học

b) phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy ? viết phương trình hóa học.

(1) H2O;          

(2) CuO;      

(3) Na2O;          

(4) CO2;        

(5) P2O5

Câu 3.(Trang 21 SGK)

Khí CO được dùng làm chất đốt trong công nghiệp, có lẫn tạp chất là các khí SO2 và CO2. Làm thế nào có thể loại bỏ được những tạp chất ra khỏi CO bằng hóa chất rẻ tiền nhất ?

Viết các phương trình hóa học

Câu 4.(Trang 21 SGK)

Cần phải điều chế một lượng muối đồng (II) sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric ? 

a) Axit sunfuric tác dụng với đồng (II) oxit

b) Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại đồng.

Giải thích các câu trả lời.

Câu 5.(Trang  21 SGK)

Hãy thực hiện những chuyển đổi hóa học sau bằng cách viết những phương trình hóa học. (Ghi điều kiện của phản ứng nếu có)


hh9a

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận