Giải bài 43 hoá học 9: Thực hành: Tính chất hóa học của hiđrocacbon


Để củng cố thêm kiến thức về hiđrocacbon, và rèn luyện kĩ năng thí nghiệm. Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Thực hành: Tính chất của hiđrocacbon. Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 43 hoá học 9: Thực hành: Tính chất hóa học của hiđrocacbon

I. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM

1. Thí nghiệm 1. Điều chế axetilen

  • Hóa chất: CaC2 và nước
  • Chuẩn bị thí nghiệm như hình vẽ sau:

Giải bài 43: Thực hành: Tính chất hóa học của hiđrocacbon - SGK hóa học 9 trang 134

2. Thí nghiệm 2

Tính chất của axetilen

Tác dụng với dung dịch brom:

  • Hóa chất: CaC2, nước, dd brom
  • Dụng cụ chuẩn bị như hình 4.25 (SGK)

Tác dụng với oxi (phản ứng cháy):

  • Hóa chất: CaC2, nước
  • Dụng cụ chuẩn bị như hình 4.25 (SGK)

3. Thí nghiệm 3

Tính chất vật lí của benzen

  • Hóa chất: benzen, nước cất.
  • Tiến hành: cho 1ml benzen vào ống nghiệm đựng 2ml nước cất, lắc kĩ, sau đó quan sát hiện tượng.

 

 


hh9e

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận