Giải bài 6 hóa học 9: Thực hành Tính chất hóa học của oxit và axit


Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. Tech12h chia sẻ tới các bạn bài Thực hành : Tính chất hóa học của oxit và axit, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 6 hóa học 9: Thực hành - Tính chất hóa học của oxit và axit

I. TIẾN TRÌNH THÍ NGHIỆM

1. Tính chất hóa học của oxit

a) Thí nghiệm 1: Phản ứng của canxi oxit với nước

b) Thí nghiệm 2: Phản ứng của điphotpho pentaoxit với nước

2. Nhận biết các dung dịch

Thí nghiệm 3: Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong ba dung dịch là: H2SO4 loãng, HCl, Na2SO4. Hãy tiến hành những thí nghiệm nhận biết dung dịch chất đựng trong mỗi lọ.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Thí nghiệm 1: Phản ứng của canxi oxit với nước.

  • Nêu hiện tượng thí nghiệm.
  • Khi thử dung dịch thu được bằng quỳ tím hoặc phenolphtalein thì màu thuốc thử thay đổi như thế nào?

Thí nghiệm 2: Phản ứng của điphotpho pentaoxit với nước

  • Quan sát hiện tượng.
  • Thử dung dịch trong bình bằng quỳ tím. Nhận xét sự thay đổi màu của thuốc thử.

Thí nghiệm 3: Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong ba dung dịch là: H2SO4 loãng, HCl, Na2SO4.

Hãy tiến hành những thí nghiệm nhận biết dung dịch chất đựng trong mỗi lọ.


hh9a

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận