Giải bài 39 hoá học 9: Benzen


Benzen là chất hữu cơ có cấu tạo và tính chất hóa học như thế nào ? Để biết chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Benzen. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 39 hoá học 9: Benzen
Nội dung bài viết gồm 2 phần:
  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. Tính chất vật lí

  • Benzen C6H6 là chất lỏng, không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, độc.
  • Benzen hòa tan nhiều chất như: dầu ăn, cao su, nến, iot..

 

II. Cấu tạo phân tử

  • 6 nguyên tử C liên kết với nhau tạo thành vòng, 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn

 Giải bài 39: Benzen - SGK hóa học 9 trang 123

III. Tính chất hóa học

Phản ứng cháy:

  • Khi đốt benzen cháy trong không khí tạo ra CO2 và H2O.

2C6H6 +  15O2 →(to) 12CO2 + 6H2O

Phản ứng thế với với brom:

  • Do cấu tạo vòng bền, nên brom tham gia phản ứng thế với brom mà không phải phản ứng cộng.

C6H6 (l) + Br2 (l) → HBr + C6H5Br (brom bezen)

Phản ứng cộng:

  • Benzen khó tham gia phản ứng cộng hơn etilen và axetilen. Tuy nhiên, trong diều kiện thích hợp benzen có phản ứng cộng với một số chất như H2, Cl2.

C6H6 + 3H2 →(to, Ni) C6H12

IV. Ứng dụng

  • Benzen là nguyên liệu quan trọng để sản xuất chất dẻo, phẩm nhuộm, dược phẩm, thuốc trừ sâu.. Benzen làm dung môi, hòa tan nhiều chất hữu cơ.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 125 - SGK hóa học 9

Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là :

A.  Phân tử có vòng 6 cạnh.

B.  Phân tử có ba liên kết đôi.

C. Phân tử có vòng 6 cạnh chứa ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn.

D. Phân tử có vòng 6 cạnh chứa liên kết đôi và liên kết đơn.

Hãy chọn câu đúng nhất trong các câu trên.

Câu 2: Trang 125 - SGK hóa học 9

Một số học sinh viết công thức cấu tạo của benzen như sau :

Giải bài 39: Benzen - SGK hóa học 9 trang 123

Hãy cho biết công thức nào viết đúng, viết sai. Tại sao ?

Câu 3: Trang 125 - SGK hóa học 9

Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen :

a) Viết phương trình hoá học (có ghi rõ điều kiện phản ứng).

b) Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7 gam brombenzen. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.

Câu 4: Trang 125 - SGK hóa học 9

Hãy cho biết chất nào trong các chất sau đây có thể làm mất màu dung dịch brom. Giải thích và viết phương trình hóa học (nếu có).

a) C6H6.

b) CH2 = CH – CH = CH2.

c) CH3 – C ≡ CH.

d) CH3 – CH3.


hh9e

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận