Giải bài 33 hóa học 9: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng


Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. Tech12h chia sẻ tới các bạn Bài 33: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 33 hóa học 9: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

A – NỘI DUNG THÍ NGHIỆM

Thí nghiệm 1:

 • Cacbon khử đồng (II) oxit ở nhiệt độ cao

Thí nghiệm 2:

 • Nhiệt phân muối NaHCO3

Thí nghiệm 3:

 • Nhận biết muối cacbonat và muối clorua
 • Có 3 lọ đựng 3 chất rắn ở dạng bột là NaCl, Na2CO3 và CaCO3. Hãy làm thí nghiệm nhận biết mỗi chất trong các lọ trên.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Thí nghiệm 1: Cacbon khử đồng (II) oxit ở nhiệt độ cao

 • Quan sát hiện tượng:
 • Quan sát sự thay dổi màu của hỗn hợp phản ứng và hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm đựng dung dịch Ca(OH)2.
 • Mô tả hiện tượng xảy ra, giải thích và viết phương trình hóa học.

Thí nghiệm 2: Nhiệt phân muối NaHCO3

 • Quan sát hiện tượng xảy ra trên thành ống nghiệm và sự thay đổi ở ống nghiệm đựng dung dịch Ca(OH)2.
 • Mô tả hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học.
 • Rút ra kết luận về tính chất của NaHCO3.

Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua

 • Có 3 lọ đựng 3 chất rắn ở dạng bột là NaCl, Na2CO3 và CaCO3. Hãy làm thí nghiệm nhận biết mỗi chất trong các lọ trên.
 • Suy ra các thuốc thử nào dùng để nhận biết từng chất trên.
 • Rút ra cách tiến hành nhận biết bằng thực nghiệm như thế nào.

hh9d

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận