Giải câu 3 bài 26: Clo


Câu 3. (Trang 81 SGK) Viết phương trình hoá học khi cho clo, lưu huỳnh, oxi phản ứng với sắt ỏ nhiệt độ cao. Cho biết hoá trị của sắt trong những hợp chất tạo thành

Bài làm:

a)    2Fe +3Cl2 →(to)  2FeCl3 ( Fe hóa trị III)

b)    Fe + S →(to)  FeS ( Fe hóa trị II)

c)    4Fe + 3O2 →(to)  2Fe2O3  ( Fe hóa trị III)

Từ khóa tìm kiếm Google: Cách giải câu 3 Clo, lời giải câu 3 Clo, gợi ý giải câu 3 clo - hóa học 9

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận