Giải câu 7 bài 26: Clo


Câu 7. (Trang 81 SGK)

Nêu phương pháp điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm. Viết phương trình hoá học minh hoạ.

Bài làm:

Điều chế trong phòng thí nghiệm

4HCl  +  MnO2  →(to)  MnCl2  +  Cl2  + 2H2O

Từ khóa tìm kiếm Google: Cách giải câu 7 Clo, lời giải câu 7 Clo, gợi ý giải câu 7 clo - hóa học 9

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận