Giải câu 10 bài 26: Clo


Câu 10. (Trang 81 SGK) 

Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng hoàn toàn với 1,12 lít khí clo (đktc). Nồng độ mol của các chất sau phản ứng là bao nhiêu ? Giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

Bài làm:

Ta có nCl2 = 1,12 / 22,4 = 0,05 (mol)

PTHH:            Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O.

Dựa vào pthh ta thấy:

nNaOH = 0,05.2 = 0,1 mol ; nNaCl  = 0,05 (mol) ; nNaClO = 0,05 (mol)

Thể tích NaOH cần dùng là: VNaOH  = 0,1/1 = 0,1 (mol)

Nồng độ mol các muối sau phản ứng là:

CM(NaCl) = CM(NaClO) = 0,05/0,1 = 0,5 M

Từ khóa tìm kiếm Google: Cách giải câu 10 Clo, lời giải câu 10 Clo, gợi ý giải câu 10 clo - hóa học 9

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận