Giải câu 5 bài 26: Clo


Câu 5. (Trang 81 SGK) 

Dẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dung dịch hai muối. Hãy viết các phương trình hoá học.

Bài làm:

Khí clo tác dụng với dung dịch NaOH

Cl+ 2KOH → KCl  + KClO + H2O

Từ khóa tìm kiếm Google: Cách giải câu 5 Clo, lời giải câu 5 Clo, gợi ý giải câu 5 clo - hóa học 9

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận