Giải câu 1 bài 26: Clo


Câu 1. (Trang 81 SGK) 

Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng vật lí hay hiện tượng hoá học ? Hãy giải thích.

Bài làm:

Dẫn khí clo vào nước, vừa có hiện tượng vật lí, vừa có hiện tượng hóa học do clo tan trong nước là hiện tượng vật lí còn clo tác dụng với nước tạo thành chất mới HC1, HClO là hiện tượng hóa học.

Từ khóa tìm kiếm Google: Cách giải câu 1 Clo, lời giải câu 1 Clo, gợi ý giải câu 1 clo - hóa học 9

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận