Giải câu 6 bài 26: Clo


Câu 6. (Trang 81 SGK) 

Có 3 khí được đựng riêng biệt từng 3 lọ là : clo, hiđro clorua, oxi. Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng khí đựng trong mỗi lọ.

Bài làm:

Cho giấy quỳ tím ẩm vào lần lượt ba lọ khí trên:

  • Khí nào làm đổi màu quỳ tím thành đỏ là khí HCl.
  • Khí nào làm đổi màu quỳ tím thành đỏ sau đó nhanh chóng mất màu là khí Cl2.
  • Khí nào không làm đổi màu quỳ tím. Sau đó cho que đóm đang cháy dở vào lọ thấy cháy sáng là khí oxi
Từ khóa tìm kiếm Google: Cách giải câu 6 Clo, lời giải câu 6 Clo, gợi ý giải câu 6 clo - hóa học 9

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận