Giải câu 8 bài 26: Clo


Câu 8. (Trang 81 SGK) 

Trong công nghiệp, clo được điều chế bằng phương pháp nào ? Viết phương trình hoá học.

Bài làm:

Điều chế clo trong công nghiệp

NaCl  +  2H2O →(đk: điện phân có màng ngăn)  Cl2 + H2 + 2NaOH

Từ khóa tìm kiếm Google: Cách giải câu 8 Clo, lời giải câu 8 Clo, gợi ý giải câu 8 clo - hóa học 9

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận