Giải câu 2 bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 123

Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 12/01/2018

Câu 2: Trang 123 sgk toán lớp 4

Với hai số tự nhiên 3 và 5, hãy viết:

a) Phân số bé hơn 1;                 b) Phân số lớn hơn 1

Bài làm:

a) Phân số bé hơn hơn 1 khi : tử số < mẫu số

3 < 5 nên để có phân số bé hơn 1 thì 3 làm tử số, 5 làm mẫu số: \(\frac{3}{5}\)

b) Phân số lớn hơn 1 khi : tử số > mẫu số

5 > 3 nên để có phân số lớn hơn 1 thì 5 làm tử số, 3 làm mẫu số: \(\frac{3}{5}\)


Từ khóa tìm kiếm Google: câu 2 bài Luyện tập chung trang 123 toán lớp 4, giải câu 2 trang 123 bài Luyện tập chung lớp 4, gợi ý câu 2 bài Luyện tập trang 123 toán lớp 4, hướng dẫn câu 2 trang 123 toán lớp 4

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận