Giải bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 123

Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 12/01/2018

Để luyện tập cách so sánh các phân số có cùng mẫu số và các phân số không có cùng mẫu số, .... Tech12h xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Giải bài Luyện tập chung - sgk Toán 4 trang 123

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 123 sgk toán lớp 4

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

\(\frac{9}{14}\) ... \(\frac{11}{14}\)           \(\frac{4}{25}\) ...\(\frac{4}{23}\)          \(\frac{14}{15}\)...1

\(\frac{8}{9}\)...\(\frac{24}{27}\)              \(\frac{20}{19}\) ...\(\frac{20}{27}\)        1.... \(\frac{15}{14}\)

Câu 2: Trang 123 sgk toán lớp 4

Với hai số tự nhiên 3 và 5, hãy viết:

a) Phân số bé hơn 1;                 b) Phân số lớn hơn 1

Câu 3: Trang 123 sgk toán lớp 4

Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) \(\frac{6}{11};\frac{6}{5};\frac{6}{7}\)               

b) \(\frac{6}{20};\frac{9}{12};\frac{12}{32}\)


Một số bài khác

Bình luận