Giải bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 144

Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 26/01/2018

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Luyện tập chung trang 144 sgk toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

Giải bài Luyện tập chung - sgk Toán 4 trang 144

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 144 sgk toán lớp 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Trong hình bên:

Giải câu 1 bài Luyện tập chung - sgk Toán 4 trang 144

a) AB và DC là hai cạnh đối diện song song và bằng nhau

b) AB vuông  góc  với AD

c) Hình tứ giác ABCD có 4 góc vuông

d) Hình tứ  giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau.

Câu 2: Trang 144 sgk toán lớp 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S

Giải câu 2 bài Luyện tập chung - sgk Toán 4 trang 144

Trong hình thoi PQRS (xem hình vẽ)

a) PQ và SR không bằng nhau.

b) PQ và SR không bằng nhau.

c) Các cặp cạnh đối diện song song.

d) Bốn cạnh đều bằng nhau.

Câu 3: Trang 144 sgk toán lớp 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

 Giải bài Luyện tập chung - sgk Toán 4 trang 144

Giải bài Luyện tập chung - sgk Toán 4 trang 144

Trong các hình bên, hình có diện tích lớn nhất là:

A. Hình vuông               B. Hình chữ nhật

C. Hình bình hành        D. Hình thoi

Câu 4: Trang 145 sgk toán lớp 4

Chu vi của hình chữ nhật là 56m, chiều dài 18m. Tính diện tích của hình chữ nhật.


Một số bài khác

Bình luận