Giải bài : Phân số và phép chia số tự nhiên

Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 23/11/2017

Phân số có mối quan hệ như nào đến phép chia số tự nhiên. Để biết chi tiết hơn, Tech12h xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Giải bài : Phân số và phép chia số tự nhiên

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Kết quả của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0 ) có thể viết là một phân số, chẳng hạn  5 : 4 = \(\frac{5}{4}\)

  • Phân số \(\frac{5}{4}\) có tử số lớn hơn mẫu số, phân số đó lớn hơn 1.
  • Phân số \(\frac{4}{4}\) có tử số bằng mẫu số, phân số đó bằng 1.
  • Phân số \(\frac{1}{4}\) có tử số bé hơn mẫu số, phân số đó bé hơn 1.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 110 sgk toán lớp 4

Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

9 : 7; 8 : 5; 19 : 11; 3 : 3; 2 : 15

Câu 2: Trang 110 sgk toán lớp 4

Có hai phân số \(\frac{7}{6}\) và \(\frac{7}{12}\), phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1? Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 2?

Giải bài : Phân số và phép chia số tự nhiên

Câu 3: Trang 110 sgk toán lớp 4

Trong các phân số : \(\frac{3}{4}\); \(\frac{9}{14}\); \(\frac{7}{5}\); \(\frac{6}{10}\); \(\frac{19}{17}\); \(\frac{24}{24}\)

a) Phân số nào bé hơn 1?

b) Phân số nào bằng 1?

c) Phân số nào lớn hơn 1?


Một số bài khác

Bình luận