Khoa học xã hội 7 bài 31: Đại Việt trong các thế kỉ XVI-XVIII

Giải bài 31: Đại Việt trong các thế kỉ XVI-XVIII - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 76. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động khởi động

Trong suốt hơn 2 thế kỉ (XVI-XVIII), đất nước ta ở trong tình trạng chia cắt mà lịch sử gọi là Nam triều, Bắc triều rồi Đàng Trong- Đang ngoài. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng chia cắt lâu dài đó; tình trạng đó gây ra những hậu quả gì đối với đất nước và vì sao trong hoàn cảnh như vậy, ông cha ta vẫn sáng tạo những giá trị vật chất và tinh thần? các em hãy thma gia vào bài học để tìm hiểu.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu nguyên nhân các cuộc chiến tranh Nam-Bắc triều và Trịnh Nguyễn

Đọc thông tin sau, kết hợp quan sát hình hãy:

 • Trình bày nguyên nhân và hậu quả của các cuộc chiến tranh Nam Triều, Trình-Nguyễn
 • Nêu ý kiến của em về tính chất của các cuộc chiến tranh Nam-Bắc triều, Trịnh Nguyễn

2. Tìm hiểu tình hình kinh tế thế kỉ XVI-XVIII

2.1.Về nông nghiệp

Đọc thông tin, hãy:

 • Cho biết các chúa Nguyễn đã mở rộng lãnh thổ xác lập chủ quyền ở cả hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa như thế nào
 • Nêu những nét nổi bật về tình hình nông nghiệp ở Đàng Trong và Đàng Ngoài thế kỉ XVI-XVIII
 • giải thích vì sao trong nông nghiệp ở Đàng Ngoài bị ngưng trện thì ở đàng Trong lại có phần phát triển

2.2. Về thủ công nghiệp và thương nghiệp

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình, hãy:

 • Cho biết về tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp trong các thế kỉ XVI-XVIII
 • Giải thích sự xuất hiện của một số đô thị và thương nhân nhiều nước đến nước ta buôn bán chứng tỏ điều gì?

3, Tìm hiểu về những thành tựu văn hóa

Đọc thông tin, hãy:

 • Kể tên các tôn giáo ở nước ta và cho biết tình hình tôn giáo trong các thế kỉ XVI-XVIII
 • Cho biết chữ quốc ngữ ra đời như thế nào?

3.2 Về văn học, nghệ thuật dân gian

Đọc thông tin kêt hợp quan sát hình 5, hãy:

 • Nêu những thành tựu chủ yếu về văn học, nghệ thuật dân gian ở nước ta thế kỉ XVI-XVIII
 • Nêu nhận xét của em về văn học, nghệ thuật dân gian ở nước ta thế kỉ XVI-XVIII

4. Tìm hiểu về khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Đọc thông tin, kết hợp quan sát lược đồ, hãy:

 • Nêu những nguyên nhân diễn ra các cuộc khởi nghĩa nông dân Đang Ngoài thế kỉ XVIII
 • Kể tên một số cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài tiêu biểu trong thế kỉ XVIII và xác định địa bàn diễn ra các cuộc khởi nghĩa đó trên lược đồ
 • Nhận xét về phong trào nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

C. Hoạt động luyện tập

1. Trình bày tóm tắt về tình hình kinh tế, văn hóa nước ta ở các thế kỉ XVI-XVIII

2. Lập bảng (theo yêu cầu sau vào vở) về những cuộc khởi nghĩa lớn ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Tên cuộc khởi nghĩa

Thời gian

Địa bàn

 

 

 

 

 

 

D. Hoạt động vận dụng

1. Em biết những đường phố trường học nào mang tên các nhân vật: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Anh, Nguyễn Hữu Cầu, Hoàng Công Chất? Giải thích vì sao được đặt tên đó

2. Sưu tầm những mẩu truyện về Nguyễn Bỉnh Khiêm và kể lại cho bạn nghe mẩu chuyện mà em thích nhất về nhân vật này.

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1, Tìm hiểu về sự ra đời của chữ Quốc ngữ

2. Tìm hiểu thêm về các thành tựu văn hóa tiêu biểu ở nước ta trong các thế kỉ XVI-XVIII

3. Sưu tầm các bài ca dao, tục ngữ, truyện cười, truyện trạng đả kịch chế độ quan lại phong kiến đề cao tinh thần nhân đạo, lạc quan, yêu đời của nhân dân lao động.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 33 Đại Việt trong các thế kỉ XVI-XVIII, Đại Việt trong các thế kỉ XVI-XVIII trang 76, bài Đại Việt trong các thế kỉ XVI-XVIII sách vnen khoa học xã hội 7, giải khoa học xã hội 7 sách vnen chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận

Khoa học xã hội 7 - tập 1 

Khoa học xã hội 7 - tập 2