Khoa học xã hội 7 bài 2: Thế giới rộng lớn và đa dạng


Giải bài 2: Thế giới rộng lớn và đa dạng - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 9. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Thế giới rộng lớn và đa dạng về tự nhiên, dân cư, văn hóa, tôn giáo,... hãy nêu hiểu biết của em về một trong những sự đa dạng trên.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Khám phá các lục địa và các châu lục

Quan sát lược đồ và đọc thông tin, hãy:

  • Nêu tên các lục địa, châu lục trên Trái Đất.
  • Cho biết sự khác nhau giữa châu lục và lục địa.

2. Nhận biết sự khác nhau giữa các chủng tộc

Đọc thông tin, quan sát hình ảnh, hãy:

  • Kể tên ba chủng tộc trên thế giới. Căn cứ vào đâu để chia dân cư trên thế giới thành ba chủng tộc chính.
  • Cho biết những chủng tộc này sinh sống chủ yếu ở đâu.

3. Khám phá sự đa dạng về văn hóa trên thế giới thời phong kiến

Đọc thông tin và quan sát hình ảnh, hãy:

  • Cho biết sự đa dạng về văn hóa thời phong kiến.
  • Nêu những hiểu biết về tác phẩm của hai nhân vật trong hình 5, 7 mà em biết.

4. Nhận biết các nhóm nước trên thế giới hiện nay

Đọc thông tin và phân tích bảng số liệu sau, hãy cho biết:

  • Những chỉ tiêu để phân chia các nước phát triển và đang phát triển trên thế giới.
  • Tình hình tăng GDP/người ở một số quốc gia từ năm 1960 đến năm 2013.

C. Hoạt động luyện tập

1. Đọc thông tin trong bảng số liệu dưới đây, hãy xếp các quốc gia trong bảng vào nhóm nước phát triển và đang phát triển.

GDP/người, chỉ số HDI (năm 2013) và tỉ lệ tử vong trẻ em của một số quốc gia trên thế giới giai đoạn 2011 - 2015

Quốc gia GDP/người Chỉ số HDI Tỉ lệ tử vong trẻ em
Ni-giê 415 0,337 54
Hoa Kì 53042 0,914 5,4
Nhật Bản 38633 0,890 1,9
Thái Lan 6226 0,722 11,0
Việt Nam 1907 0,638 15,0
Ô-xtrây-li-a 67627 0,933 3,3

2. Tại sao nói: "Thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng"?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 2 Thế giới rộng lớn và đa dạng, Thế giới rộng lớn và đa dạng trang 9, bài 2 sách vnen khoa học xã hội 7, giải khoa học xã hội 7 sách vnen chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận