Khoa học xã hội 7 bài 3: Môi trường đới nóng


Giải bài 3: Môi trường đới nóng - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 13. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát lược đồ hình 1 và hiểu biết của bản thân, hãy:

  • Kể tên các môi trường trên Trái Đất.
  • Nêu những hiểu biết của em về môi trường đới nóng.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Xác định vị trí địa lí và tìm hiểu đặc điểm của môi trường đới nóng

Quan sát hình 1, đọc thông tin, hãy:

  • Xác định vị trí địa lí của môi trường đới nóng.
  • Nêu những đặc điểm nổi bật của môi trường đới nóng (nhiệt độ, lượng mưa, động - thực vật,...).
  • Kể tên các kiểu môi trường trong đới nóng.

2. Tìm hiểu về các kiểu môi trường ở đới nóng

Quan sát hình 1, 2, 3, 4, đọc thông tin và hoàn thành nội dung bảng sau:

Đặc điểm Môi trường xích đạo ẩm Môi trường nhiệt đới Môi trường nhiệt đới gió mùa
Giới hạn, phạm vi      
Nhiệt độ      
Lượng mưa      
Thực vật      

C. Hoạt động luyện tập

1. Đọc biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của 3 trạm: Xin-ga-po, Mum-bai, Gia-mê-na, kết hợp với quan sát hình 1, hãy cho biết:

  • Đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của từng trạm khí tượng.
  • Mỗi trạm khí tượng tương ứng với kiểu môi trường nào ở đới nóng.

2. Phân tích lát cắt hình 6 - rừng rậm xanh quanh năm, hãy cho biết rừng rậm xanh quanh năm gồm những tầng nào. Vì sao rừng ở đây có nhiều tầng?

D-E. Hoạt động vận dụng-Tìm tòi mở rộng kiến thức

Sưu tầm các thông tin, hình ảnh về khí hậu, rừng ở Việt Nam để viết một báo cáo ngắn chứng minh rằng : Việt Nam nằm trong kiểu môi trường nhiệt đới gió mùa.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 3 Môi trường đới nóng, Môi trường đới nóng trang 13, bài 3 sách vnen khoa học xã hội 7, giải khoa học xã hội 7 sách vnen chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận