Khoa học xã hội 7 bài 15: Buổi đầu độc lập thời Ngô-Đinh-Tiền lê (thế kỉ X)


Giải bài 15: Buổi đầu độc lập thời Ngô-Đinh-Tiền lê (thế kỉ X)- Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 85 Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A, Hoạt động khởi động

Đọc thông tin và quan sát các hình ảnh, hãy nêu hiểu biết của em về thời kì lịch sử gắn liền với các sự kiện và nhân vật lịch sử được đề cập đến trong tư liệu

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1.Tìm hiểu tình hình chính trị nước ta  thời Ngô-Đinh-Tiền lê

1.1. Tình hình nước ta thời nhà Ngô

Đọc thông tin kết hợp các hình ảnh hãy:

  • Cho biết việc Ngô Quyền quyết định từ bỏ chức Tiết độ sứ phản ánh điều gì. Em có nhận xét gì về tổ chức nhà nước thời Ngô Quyền?
  • Trình bày tình hình nước ta sau khi Ngô Quyền mất. Tại sao sử cũ lại gọi là “Loạn 12 xứ quân” Tình trạng này đặt ra những yêu cầu gì?

1.2 . Tình hình nước ta thời nhà Đinh

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

  • Cho biết Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để thống nhất đất nước
  • Giải thích lí do Đinh Bộ Lĩnh chọn Hoa Lư để đóng đô. Những việc làm của Đinh bộ lĩnh có ý nghĩa như thế nào?

1.3.Tình hình nước ta thời Tiền Lê

  • Nêu những quyết đinh của Lê Hoàn trước sự xâm lược của nhà Tống. Em đánh giá thế nào về việc tổ chức kháng chiến của Lê  Hoàn?
  • Tường thuật diễn biến chiến thắng quân Tống nă 981 trên lược đồ hình 8. Thắng lợi này có ý nghĩa như thế nào?

2. Khám phá tình hình kinh tế và văn hóa nước ta dưới thời Ngô-Đinh-Tiền Lê

2.1 Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh, hãy trình bày và nêu nhận xét về tình hình kinh tế nước ta dưới thời Ngô-Đinh-Tiền Lê

2.2.Đời sống xã hội, văn hóa thế kỉ X

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình hãy:

  • Cho biết Ngô-Đinh-Tiền Lê, tôn giáo nào phát triển nhất. Tại sao các nhà sư lại được trọng dụng
  • Phát biểu cảm nhận khi quan sát hình 10,11

C.Hoạt động luyện tập

1. Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn đã có những công lao như thế nào trong lịch sử dân tộc.

2. Hãy nối những nhân vật ở cột bên trái với nội dung cột bên phải sao cho phù hợp(ghi số thứ tự và chữ cái tương ứng vào vở.

1.Ngô Quyền

a. Đặt quốc hiệu nước là Đại Cồ Việt

b.Quyết định bỏ chức Tiết độ sứ

2. Đinh Tiên Hoàng

c. Từ bỏ quyền lợi riêng của dòng họ, đặt lợi ích dân tộc lên trên

d.Đánh thắng quân Tống xâm lược lần thứ nhất

3. Lê Hoàn

 

e. Chuyển kinh đô từ Hoa Lưu về Thăng Long

3. Tình hình nước ta trong thế kỉ X có gì khác biệt so với thời Bắc thuộc?

4. Tại sao nói thế kỉ X là thế kỉ mở đầu của chế độ phong kiến độc lập ở Việt Nam?

D.Hoạt động vận dụng

1. Nếu đóng vai là Đinh Tiên Hoàng, em có chọn đặt kinh đô ở Hoa Lư (Ninh Bình) không? Vì sao?

2. Dựa vào lược đồ dưới đây, đóng vai là hướng dẫn viên du lịch hãy giới thiệu với du khách về các di tích thờ vua ở Ninh Bình


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 15 Buổi đầu độc lập thời Ngô-Đinh-Tiền lê (thế kỉ X),Buổi đầu độc lập thời Ngô-Đinh-Tiền lê (thế kỉ X) trang 85, bài 15 sách vnen khoa học xã hội 7, giải khoa học xã hội 7 sách vnen chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận