Khoa học xã hội 7 bài: Phiếu ôn tập 4

Giải bài Phiếu ôn tập 4 - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 117. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Hãy nối tên các nhân vật ở bên trái với nội dung lịch sử ở cột bên phải

1.Ngô Quyền

a.Đặt quốc hiệu nước ta là Đại Cồ Việt

2.Đinh Tiên Hoàng

b.Quyết định bỏ chức Tiết độ sứ

 

c.Từ bỏ quyền lợi riêng của dòng họ, đặt lợi ích dân tộc lên trên

3.Lê Hoàn

d.Đánh thắng quân Tống xâm lược lần thứ nhất

 

3. Chuyển kinh đô từ Hoa Lư về Thăng Long

Câu 2: Dựa vào nội dung đã học, hãy:

a. Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Tiền Lê, thời Trần

b. Nhận xét về tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần so với thời Tiền Lê

Câu 3: Lập bảng thống kê theo yêu cầu sau:

Lĩnh vực

Thời Lý

Thời Trần

Thời Hồ

Nông nghiệp

 

 

 

Thủ công nghiệp

 

 

 

Thương nghiệp

 

 

 

Tư tưởng, tôn giáo

 

 

 

Văn hóa

 

 

 

Giáo dục

 

 

 

Câu 4: Trình bày cuộc kháng chiến chống ngoãi âm tiêu biểu để lại cho em ấn tượng sâu đậm nhất từ đó rút ra bài học về nghệ thuật quân sự của ông cho ta. Cho biết bài học đó về sau vận dụng trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc như thế nào?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài Phiếu ôn tập 4 , Phiếu ôn tập 4 trang 117, bài Phiếu ôn tập 4 sách vnen khoa học xã hội 7, giải khoa học xã hội 7 sách vnen chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận

Khoa học xã hội 7 - tập 1 

Khoa học xã hội 7 - tập 2