Khoa học xã hội 7 bài 13: Trung Quốc và Ấn Độ thời phong kiến


Giải bài 13: Trung Quốc và Ấn Độ thời phong kiến- Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 73 Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A.Hoạt động khởi động

Dựa vào hiểu biết của em hãy:

  • Kể tên các quốc gia cổ đại phương Đông mà em biết
  • Nêu những hiểu biết của em về Trung Quốc và Ấn độ thời phong kiến

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu một số triều đại phong kiến Trung Quốc

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh hãy:

Hoàn thành bảng sau vào vở về chế độ phong kiến trung Quốc

Triều đại

Tóm tắt những biểu hiện của sự phát triển

 

 

 

 

 

 

Cho biết trong các triều đại phong kiến Trung Quốc triều đại nào phát triển thịnh đạt nhát. Vì sao em khẳng định điều đó?

2. Khám phá một số thành tựu văn hóa, khoa học-kĩ thuật của Trung Quốc thời phong kiến

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh em hãy nêu những thành tựu lớn về văn hóa khoa học kĩ thuật của Trung Quốc. Hãy giới thiệu một thành tựu mà em thích và giải tích vì sao em thích thành tựu đó.

3. Tìm hiểu về Ấn độ thời phong kiến

3.1.Tìm hiểu những nét chính về các vương triều phong kiến Ấn Độ

Đọc thông tin, vẽ trục thời gian dưới đây vào vở điền vào chỗ trống (…) tên các vương triều hoặc sự kiện gắn với các niên đại tương ứng trên trục thời gian.

3.2.Tìm hiểu những thành tựu văn hóa Ấn Độ thời phong kiến

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình, hãy nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu nhất của Ấn Độ thời phong kiến

C. Hoạt đông luyện tập

1. Vẽ trục thời gian dưới đây vào vở và dựa vào thông tin trong bảng niêm biểu điền vào chỗ trống (….) dưới trục thời gian những triều đại tiêu biểu gắn liền với sự hình thành, thịnh vượng và suy thoái của chế độ phong kiến Trung Quốc.

2. Chọn và ghi vào vởi những  ý biểu hiện cho sự hình thành chế độ phong kiến Trung Quốc nói riêng và phong kiến phương Đông nói chung:

a. Sự xuất hiện công cụ bằng sắt

b. Hình thành tầng lớp nô lệ và chủ nô

c. Hình thành giai cấp địa chủ

d. Xuất hiện những người nông dân lính canh hay còn gọi là tá điền

e. Vua đứng đầu nhà nước

D.Hoạt động vận dụng

1. Triều đại phong kiến Trung Quốc nào xâm lược nước ta?

2. Em có biết di sản văn hóa nào ở nước ta thể hiện sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc,Ấn Độ?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 13 Trung Quốc và Ấn Độ thời phong kiến, Trung Quốc và Ấn Độ thời phong kiến trang 73, bài 13 sách vnen khoa học xã hội 7, giải khoa học xã hội 7 sách vnen chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận